ንመንእሰያት ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሰላሰል መደባት፡ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ከተኵር መዘኻኸሪ ቀሪቡ

0
12

ንመንእሰያት ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሰላሰል መደባት፡ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ከተኵር መዘኻኸሪ ቀሪቡ::

መንእሰያት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንመንእሰያት ቀዳምነት ተዋሂቡ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ዝበለጸ ውጽኢት ንኽርከቦ፡ ብቐንዱ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንመንእሰያት ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሰላሰል መደባት፡ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ከተኵር መዘኻኸሪ ቀሪቡብምትኳር ስልጠናታት ክውደብ ከምኡ’ውን ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክሕይል ተላብዮም።

Eritrean-Youth-southern-Red-Sea630

እቶም መንእሰያት ነዚ መዘኻኸሪ ዘቕረቡ፡ ጨንፈር ሃማመተኤ’ቲ ዞባ ዓመታዊ ገምጋም ስርሑ ኣብ ሽዕብ ኣብ ዘቃንዓሉ’ዩ።

ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ኣብ 2012 ናይ ዝተሳለጡ ንጥፈታት ጸብጻብ ክቐርብ እንከሎ፡ ተሳተፍቲ ሰፊሕ ዘተ ኣካዪዶምሉ።

ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ኣሕመድ ጃዕፈር ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ብቑዓት መንእሰያት ንምፍራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ተሳታፍነት ብምምጓስ፡ ማሕበረ-ቍጠባውን ፖለቲካውን መደባት ንምስፋሕ፡ ውዳቤታት ክለባትን ሕመረትን ክዓቢ፡ ከምኡ’ውን ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያትን ኣካላት መንግስትን ግንባራትን ብዕቱብ ክሰራሓሉ ኣዘኻኺሩ።

ግዝያዊ ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ኣቶ ዓብዱራሕማን መሓመድ ድራር ብወገኑ፡ እሩማትን ብቑዓትን መንእሰያት ንምህናጽን ንምዅስኳስን ሓበራዊ ጻዕሪ ከምዝሓትት ብምምልካት፡ መንእሰያት ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ልምዓት ኣበርክቶኦም ብምዕዛዝ ንብሩህ መጻኢኦም ጻዕርታቶም ከሐይሉ ኣዘኻኺ