ጋሽ-ባርካ፡ ሰፊሕ ዘመተ ክታበት ይካየድ ኣሎ

0
15


ERITREA-Kitabet-Kebti630

ኣብ 13 ንኡሳን ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ድሕሪ ክራማት ዝርአ ግዳማውን ውሽጣውን ባልዓት ንምውጋድ ዝዓለመ ሰፊሕ መደብ ክታበት ጥሪት ይካየድ ከምዘሎ፡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ዞባ ሓላፊ ምክትታል ጥዕና እንስሳ ዶክተር ተኽለዝጊ ተኪኤ ሓቢሩ።

ዶክተር ተኽለዝጊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ካብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ዝወሃብ ዘሎ ክታበት፡ መቐጸልታ ናይቲ ቅድምን ድሕርን ክራማት ዝወሃብ ስሩዕ ኣገልግሎት ክታበት ምዃኑ ጠቒሱ፡ ነቲ መደብ ንምትግባር እኹል ምድላዋት ብምክያዱ፡ እቲ ስራሕ ብኣድማዕነት ይሰላሰል ከምዘሎ ኣብሪሁ።

ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ኣብ’ዚ ተጀሚሩ ዘሎ መደብ 500 ሽሕ ጥሪት ክኽተባ መደብ ከምዘሎ፤ እቲ ዕማም ኣብ ውሽጢ ኣርብዓ መዓልታት ንኽጻፈፍ ድማ ሓሙሽተ ጉጅለታት ክኢላታት ጥዕና እንስሳ በብንኡስ ዞባኡ ተመዲበን ስርሐን የሳልጣ ከምዘለዋ ተፈሊጡ።

እቲ ናይ ክታበት መደብ ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ክራማት ክስስኑ ዝኽእሉ ባልዓት ንምውጋድ ዘለዎ ተራ፡ እተን ጥሪት ኣብ ግዜ ሓጋይ ተጻዋርነተን ክሕይልን ትሕዝቶ ዝህብኦ ጸባን ስጋን ከይንክን ካብ ዓመተ 2000 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ዝካየድ ዘሎ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከምዘሎ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ምውጣንን ምምዕባልን ካሪክለም ንዓበይቲ ኣቶ ትኳቦ ኣይሙት ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት ገሊጹ።

ኣቶ ትኳቦ ኣብ ሓበሬታኡ፡ መደብ ልዑል ሓገዝ ከምዘለዎ ዝሓበረ ዶክተር ተኽለዝጊ፡ ሓረስቶት ነዚ ብሓልዮት መንግስቲ ዝወሃብ ዘሎ ናጻ ኣገልግሎት ክታበት ኣድማዕነቱ ንምርግጋጽ፡ ጥሪቶም በቲ ዝተሓበሮም ግዜ ከቕርቡን ምስቶም ነቲ ስራሕ ንምስላጥ ተዋፊሮም ዘለዉ ክኢላታት ጥዕና እንስሳ ጥቡቕ ምትሕብባር ክገብሩን ጸዊዑ።