ዞባ ማእከል፡ ወፈራ ጽሬት ተኻዪዱ

0
17

hygiene-campaign-Asmara-04-02-2013-450ከም ኣካል ናይ’ቲ ብህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝካየድ ዘሎ ማእቶታዊ ንጥፈታት፡ ካብ 1 – 3 ለካቲት ኣብ ዞባ ማእከል፡ ወፈራ ጽሬት ተኻዪዱዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ሰፊሕ ወፈራ ጽሬት ከባቢ ተኻዪዱ።ተሳተፍቲ ናይቲ ማእቶት ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ እቲ ዕላማ ንጹህ

ከባቢ ብምርግጋጽ ጥዕና ዜጋታት ምውሓስ ከምዝኾነ ብምግላጽ፡ ቀጻልነት ክህልዎ ኣዘኻኺሮም።ካብ ተሳተፍቲ – ኣቶ ሃይለ ዳኒኤልን መምህር ዮናስ ሃብተማርያምን፡ ውጽኢት ናይቲ ማእቶት ኪኖ’ቲ ንከተማ ኣስመራ ዝውስኻ ግርማ፡ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ነበርቲ ልዑል ተራ ከምዘለዎ ብምሕባር፡ ህዝቢ ከባቢኡ ባዕሉ ከጽፍፍን ጐሓፍ ፈቐዶ ካብ ምጕሓፍ ክሕየብን ኣዘኻኺሮም።

ኣቶ ክብረኣብ ተስፋስላሰን ኣቶ ስዩም ጸጋይን ብግደኦም፡ እኹል ናውቲ ስራሕን ሓያል ውዳበን ስለዝነበረ እቲ ስራሕ ብጽቡቕ ክዕመም ዓቢ ሓገዝ ከምዝገበረ ብምጥቃስ፡ ንዝጸረየ ከባቢታት ዕቱብ ምክትታል ክግበረሉ፤ ቢዶኒታት ጎሓፍ ክቕረብ፡ ግቡእ ምቍጽጻር ክካየድ፡ ምስ መልአ ድማ ብእዋኑ ክልዓል ብምልባዉ፡ እቲ ወፍሪ ሞራል ዘበርኽን ሕልናዊ ዕግበት ዝህብን ምንባሩ ኣብሪሆም።

እቲ መደብ ውጽኢታዊ ምንባሩ ዝሓበሩ ኣቶ ኣሕመድ ማሕሙድ፡ ኣቶ ተኸስተ ዓንደብርሃንን ወይዘሪት ሳራ ዮውሃንስን ከኣ፡ ጽሬት ብቐንዱ ንረብሓ ህዝቢ ስለዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎን ተራ ኩሉ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ምክትታል ጽሬት ከባቢ ክዓዝዝን ተላብዮም።

ንሳቶም ኣብ መወዳእታ፡ ምምሕዳር ዞባ ማእክል እኹል መሳለጥያ ኣብ እዋኑ ኣብ ቦታ ስራሕ ምቕራቡ ኣብ ኣሳልጦ ናይቲ ስራሕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረ ብምሕባር፡ ዝወጽእ መደባት ስራሕ ንምዕዋት ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም።