ዎ’ከዳዕ ማዳ ሃገር ! | ብመድሃኔ ተስፋኣለም

0
17

ከም ኩለን ሃገራት ኣምላኽ ፋጢሩኒ
ኣበዛ ዓለምና ንኽነብር ቦታ ተዋሂቡኒ ፡

ብፍቐሪ ክነብር ምስ ጎረባብተይ
ንምዕብልና ዝግስግስ ጻዕራም ህዝበይ
ናተይ ኣጽኒዔ ከይጠመትኩ እንዳኣማተይ
ዕድላት እናሃደመኒ በሰነኪ ስሱዓት ጎረባብተይ

ብጽሒቶም ገዲፎም እንዳ ጠመቱ ንናተይ
ከም መንጉዳ ሓቢጦም ኣብዝባነይ
ንምዕባለ ከይምርሽ ሓሊኾሞ እግረይ
ሳላ መስዋእቲ ደቀይ ግን ጨቢጠዮ ሓርነተይ

kedee-meda-hager-MT