ብኒሕ እንተዘይንምክት ኣበይ ምሃለና ? ብመድሃኔ ተስፋኣለም ፡

0
17

ኣብ ወርሒ መስከረም ፡ ሀ’ ኢልካ’ቲ ቃልሲ
ኣብ ጎቦታት ኣዳል ፡ እንተዘይፍለም
ኣብቲ ጎቦታት ሳሕል ፡ ናይ ጀጋኑ ደጀንዳንጋና ተሳሒሉ እንተዘይድልድል

ኣብ ጎቦን ሩባን ፡ ደምና እንተዘይውሕዝ
ሕቶ ሃገር ፡ ቀዳምነት እንተዘይሕዝ
ስለ ናጽነት ! ንመትከልና እንተዘይንምእዘዝ !
ኣበይ ምሃለና !

ሰልፊ ናጽነት ፍቕሪ ሃገር ዘንጐድጐደ
ሓራካ ! መንገዲ ሰውራ ዝመድመደ
እቲ ሓዊ ! ብዓዋተ ምስትኣጒደ
ኩሉ እንተዘይስሕኖ ፡ ዘዝተወልደ
ሰርቢ ናጽነት ብኸመይ ምነጐደ ?

እንተዘይንጸምእ ፡ እንተዘይንጠሚ
መሮር ወፊርና ፡ ባሩድ እንተዘይንሰቲ
ብመውጋእቲ ኣካልና እንተዘይንደሚ
ተሰዊእና ! እንተዘይንኸውን ንሃገር ገዝሚ
ኣበይ ምሃለና ?

ልዕሊ ርብዒ ዘመን ፡ ኣብ ጐዳጒዲ እንተዘይንሰፍር
ምስ ዕንቅርቢት ተመን ፡ ተጐዝጒዝና እንተዘይንሓድር
ዝኸበደ ሰኸም ኣብ ማእገርና ፡ እንተዘይንጸውር
ብጸሓይ ብቁሪ ፡ ሕብርና እንተዘይቅየር
ስንና ነኺስና ! እንተዘይንሰግሮ’ቲ ናይ ባህሪ መዋጥር
ኣበይ ምሃለና ?

ኣብ ከበሳን ቈላን ፡ ድራር ኣራዊት እንተዘይንኸውን
ፈቐድኡ ንቀለብ ሺላን ኣሞራን
ከም ደቂ-ሰባት ፡ ክብሪ እንተዘይንስእን
ኣብ ነፍስና እንተዘይነዝሕሎ ፡ እቲኩሉ መርዛም ሓጻውን
ኣበይ ምሃለና ?

ብኒሕ እንተዘይንድይቦ ፡ ነቲ ኣጻድፍ ነቲ ገደል
ሃይ ከይበልና ፡ እንተዘይንሰግሮ እቲ መስገደል
ኣብ ባሕሪ እንተዘይንቕልስ ፡ ምስቲ ሓያል ማዕበል
ኣብ መስርሕ ቃልሲ ፡ ኣእላፍ ጀጋኑ እንተዘይንኸፍል
ኣበይ ምሃለና ?

ነዊሑና ከይበልና ፡ ከይሰልከየና ገድሊ
ከርተት እንተዘይንብል ፡ ሳእንና ክሳብ ዝበሊ
ሓቦን ኒሕን ፡ እንተዘይንውስኸሉ ነቲ ዓቕሊ
ስድራቤታት እንተዘይከፍላ ፡ ንሃገር ምቕሊ
ኣበይ ምሃለና ?

ጸጽብቑ ሓዲግና ፡ ሐሒማቑ እንተዘይንመርጽ
ንሃምበላዊ ሓዊ ፡ ብኣእጋርና እንተዘይንረገረጽ
ኣኻውሕ ጨዲድና ፡ ተርቲርና እንተዘይንፍልጽ
ከምቲ ዝጥዕመና ፡ ዕላማታትና ብንጹር እንተዘይንሕጽጽ
ኣላሽ ኢሉና ከም ሰብ ፡ ተስፋ እንተንቖርጽ
ኣቱም ሰባት ! ኣበይኮን ምሃለና ?

ሃየ’ስከ ተዛረቢ ፡ ኣንቲ ኤርትራ ለምለም !
ዓጽምና ከስኪስና ፡ እንተዘይነጥልለኪ ብዛራ ደም
ህይወትና ከይበቐቕና ፡ ንመስዋእቲ እንተዘይንቀዳደም
ከመይ ምኾነ ! ህላዌና ኣብዛ ቄናን ዓለም ?

ኣካላትና እናተቓጸለ ብሓያል ባርዕ
ለዋህ ወላዲት ፡ ብንብዓት መዓጒርታ ክቑርብዕ
ሃገረይ ዝበለ ኣብ ማርያም ግቢ ክስኳዕ
ህዝቢ ብሳንጃ ክዝልዘል ፡ ብዓረር ክቕላዕ
መንእሰይ ! ኣብ ጐደናታት ብስልኪ ክሕነቕ
እዚ ኩሉ ! ስለኺ’ዶ ኣይኮነን ስለናጽነት ?

ሰብ ብህየቱ ፡ ብእያድ ክነድድ
ዓድታት ! ብደርጎኛ ክባድም
ህዝቢ ነዛሂወቱ ከድሕን ፡ በብዝወጾ ክስደድ
ኣረሚን ኣብልዕሊ ሬሳ ንጹሃት
ገዳይ እናበለ ክፍክር ክጭድር !

በዚ ኩሉ ከይጃጆና ! ስንና ነኺስና እንተዘይንጸንዕ
ካብ’ቲ ጸልማት ድቕድቕ
ብቃልሲ ! መገዛእቲ ጸሓይ ኣድኒንና
ምልኣተ ጸሓይና እንተዘይነብርቕ !
ኣበይ ምሃለና ?

እንተንጃጁስ እባ ! ምረገጽና ዓፍራ
ምተለጐምና ብናይ ዘንተዕለት መዓንከራ
ከምተን ዝተረስዓ ምተረሳዕና
ወይ ከምተን ዝኽድማ ምኸደምና ፡

ተወዲብና ነቒሕና ፡ ኣነጺርና መትከልና
ንትኳቦ ከየቋመትና ፡ ነብሰምኽኣል ተሞርኲስና
ሰብኣውነት መሪጽና ፡ ሓድነትና ኣስጢምና
ኣርዑት መግዛእቲ ሰቢርና ፡ መንጉዳ ምኩሗት ኣምኪኽና
ንጸላእትና ኣባሪርና ፡ ዓወት ተበሲርና ፡

ዎ’ኤርትራ ! ኣብከርስኺ ምስተተልሚ እቲ ትልሚ
ኢድን ጓንትን ኰንና ፡ እንተዘይንምርሽ ብሓደ ስጒሚ
ኣይምተበጽሐን እቲ ራኢ ፡ ኣይምተጨበጠን እቲ ሓሳብ
ጋህዲ ናይ’ዚ ሎሚ ፡ ብርሃን ክንርኢ ፡

እወ ! ናጽነት ዝወለዶ ፡ ብርሃን ሓርነት
ብጻዕርና ዝተነድቀ ፡ ሃገራዊ ክብረት
ዋሕስ ህላወና ፡ ሓጺናዊ ሓድነት
ግምጃ ተሰሊማ ፡ ኤርትራና ዓስቢ ሰማእታት

ሕጂ’ውን ምምካት ፡ ንኹሉ እንተታት ፡
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት

ዓወት ንሓፋሽ !
መድሃኔ ተስፋኣለም ፡